Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

MAKIN BOCARDATO - BOCARDIM ME 3 KOKA

MAKIN BOCARDATO - BOCARDIM ME 4 KOKA

VEGLA ELEKTRIKE MANUALE PER BOCARDIM DHE SABIATO

MAKIN MULTIUSO PER BOCARDATO-BOCARDIM MINICAR

MAKIN MULTIUSO PER BOCARDATO-BOCARDIM MIDICAR

MAKIN MULTIUSO PER BOCARDATO-BOCARDIM MAXICAR

PJATA PER BOCARDIM DHE SABIATO

PJATA PER BOCARDIM ME WIDIUM TE SALDUAR NE TRUP

PJATA BOCARDUES  PER FLESIBEL

BOCARDUESE PER MAKINERI CNC, CEKIC ME AJER DHE MANUAL

BOCARDUESE PER MAKINERI CNC, CEKIC ME AJER DHE MANUAL

RULLA PER SABIATO DHE BOCARDIM QE DISPONOJM

MUND TE ZHJIDHNI SIPAS MADHESIS SE BOCARDIMIT QE DESHIRONI

RRUL  SABIATO

RRUL SABIATO

RRUL BOCARDIM 2 RROTA 40 PUNTA

RRUL BOCARDIM 2 RROTA 24 PUNTA

RRUL BOCARDIM 2 RROTA 15 PUNTA

RRUL BOCARDIM 20 PUNTA

RRUL BOCARDIM 16 PUNTA

RRUL BOCARDIM 12 PUNTA

RRUL BOCARDIM 15 PUNTA TE PRESUARA

RRUL BOCARDIM 30 PUNTA  TE PRESUARA

RRUL PIKONATO GRANIT 2 RROTA 20 PUNTA

RRUL PIKONATO MERMER 12 PUNTA

RRUL BOCARDIM 8 PUNTA

RRUL BOCARDIM 9 PUNTA

PIKOGRAF

RRULA  PER BOCARDIM ME WIDIUM TE SALDUAR NE TRUP

RRULA  PER BOCARDIM ME WIDIUM TE SALDUAR NE TRUP

VEGLA  PAJISJE ELEKTRIKE MANUALE PER BOCARDIM DHE SABIATO

Ne finiturat e Mermerit dhe Granitit bejn pjes dhe BOCARDIM ( BOCARDATO) DHE SABIATO. Ne krijimin e kture finiturave ju vijn ne ndihme veglat e pajisjet elektrike manuale per BOCARDIM dhe SABIATO si : Makina maxicar, Midicar; Minicar, Rupes ETJ

VEGLA  PAJISJE ELEKTRIKE MANUALE PER BOCARDIM DHE SABIATO GARANZIA:

Pajisjet elektrike per Bocardim dhe Sabiato kan 2 vjet garanzi nga prodhuesit

Nga kjo garanzi perjashtohen materialet e konsumit si ;

  • rrulat per bocardim ne widium (vidia)
  • rrulat per sabiato te diamantuar
  • rrulat per sabiato ne widium -(vidia)
  • Rrulat per pikonato
  •