Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

DISQE TEDIAMANTUAR PER  INDUSTRIN E NDERTIMIT

DISK I DIAMANTUAR PER NDERTIM

Disk i diamantuar per ndertim eshte mjet-vegel qe perdoret ne sektorin e ndertimit per  prerjen e cdo lloj materili si: beton, gure, asfalt, cemento, tulla, blloqe betoni, tjegulla, hekur, pllaka, sovotime etj.

 

Per prerjen e betonit dhe materialeve te tjera teknikat qe lejojne saktesi dhe shpejtesi te ekzekutimit jane ne veçanti :prerje me disk te diamantuar ose me tel te diamantuar. Duke perdorur keto teknika eshte e mundur praktikimi  i prerjeve te çdo trashesie ne materiale te tilla si beton, gur, mermer, kuarc dhe asfalt, nga hapja e hapesires per shkall dhe  hapsir per instalimin e ashensoreve si dhe per dyer dhe dritare, deri ne ndarjen  e pjeseve te ndertesave  nga te cilat njera prej tyre eshte zakonisht per prishje apo per rinovim.

 

MAKINERI QE PERDORIN DISK

Murpreres (makineri prerse e levizshme),

Taglierin kantjeri (makin prerse e voglel),

Flesibel

MATERIALET QE PUNOHEN ME DISK

Beton, Cemento, Tulla, Blloqe, Tjegulla,

Hekur, Pllaka, Sovotime, Asfalt, Gur

PUNA QE DISKU

PRERJE