Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

DISQE TE DIAMANTUAR PER Skopiatriçe

DISQE TE DIAMANTUAR PER INTESTATRICE

DISK PER SKOPIATRICE

Ky disk i diamantuar perdoret ne makinat skopiatriçe (carje)

ku fletet-pllakat  e mermerit, granitit, gurit, priten ne dy pjese persegjati nga nje seri disqesh me diameter rrites te vendosur njeri pas tjetrit ne paralel. Mund te montohen horizontalisht ose vertikalisht sipas llojit te makines. Kto disqe jan te riforcuar

MAKINERI QE PERDORIN DISK

Skopiatrice

MATERIALET QE PUNOHEN ME DISK

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc

PUNA QE KRYEN DISKU

PRERJE