Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

DISK I DIAMANTUAR PER TAGLIABLOCCHI MONODISK

DISK I DIAMANTUAR PER TAGLIABLOCCHI MONODISK

Disku i diamantuar per tagliablocchi monodisk eshshte i madhesive te medhaja dhe perdoret per makina monodisk per prerje fletash (pllakash) mermeri, graniti, guri, kuarc, si dhe me freza qe punojn me disk vertikal plus horizontal

MAKINERI QE PERDORIN DISK

Tagliablocchi monodisco

MATERIALET QE PUNOHEN ME DISK

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc

PUNA QE KRYEN DISKU

Prerje