Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

DISQE TE DIAMANTUAR PER TAGLIABLOCCHI MULTIDISK

DISK I DIAMANTUAR PER TAGLIABLOCCHI MULTIDISK

Disku i diamantuar per prerje blloqesh multidisk perdoret ne makin me punim te vazhueshem dhe sherben per linjat automatike  te prerjes per prodhime te elementeve standart, tagliablocchi multidisco. Fal makinerive tagliablocchi multidisk dhe disqeve te diamantuar per kto makina rendimenti i prodhimit eshte i larte

MAKINERI QE PERDORIN DISK

Tagliablocchi MULTIDISK

MATERIALET QE PUNOHEN ME DISK

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc

PUNA QE KRYEN DISKU

PRERJE