Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

LAMA DIAMANTATA THIKA DIAMANTI PER MONOLAMA

LAMA DIAMANTATA-THIKA DIAMANTI PER  MONOLAMA

Lama-thika diamanti-diamantuara per telaio monolama,Lama për monolama  përdoret   për prerje me trashësi të ndryshme,skuadrim blloqe mermeri,graniti

MAKINERI QE PERDORIN LAMA

Telaio (monolama)

MATERIALI QE PUNOHET ME LAMA

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarci

PUNA QE KRYEN LAMA

Prerje, Skuadrim