Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

LAMA DIAMANTATA THIKA DIAMANTI PER TELAIO MULTILAMA

LAMA DIAMANTATA-THIKA DIAMANTI PER  TELAIO MULTILAMA

Lama-thika diamanti-diamantuara per telaio multilama,përdoren për prerje në flet të  blloqeve.Ju ofrojm Lama-thika për blloqe memer,granit,gur,kuarc

MAKINERI QE PERDORIN LAMA

Telaio (multilama)

MATERIALI QE PUNOHET ME LAMA

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarci

PUNA QE KRYEN LAMA

Prerje