Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

MASTIC PER NGJITJE DHE STUKIM

MASTIC

EPOSIDIK

MASTIC

PULIESTERE

MASTIC PER

STUKIME

MASTIC

NGJITJE

Mastic per ngjitje dhe stukim. Mastic bikomponent eposidik ose puljester per stuko mermeri ose ngjitje, riparime, restaurime

Karakteristikat dhe tipollogjit e masticit per ngjitje dhe stukim

Kemi dy linja mastici :

  1. Mastic eposidik
  2. Mastic Puljester

Ju ofrojm me cmime te arsyeshme 3 tipollogji mastici si per linjen eposidike ashtu dhe ate puljester:

  • i lengshem (liquido)
  • i trash - i ngurt (solido)
  • mesatar (semisolido)

Stuko apo mastic i lengshem (liquido) perdoret per riparime apo punime ne siperfaqe horizontale ose per punime te imta e finitura, stukime . Ndersa mastici i trash dhe mesatar ( solido e semisolido) perdoret zakonisht per siperfaqe vertikale si per stukime ashtu dhe per ngjitje

MATERIALET QE PUNOHEN ME MASTIC PER NGJITJE DHE STUKIM

  • Mermer
  • Granit
  • Gur
  • Kuarc

PUNIMET QE KRYHEN ME MASTIC PER NGJITJE DHE STUKIM

Ngjitje, Stukim