Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

MOLA RUTER ROUTER PROFIL

MOLA RUTER  ROUTER PROFIL

MOLA RUTER

Mola ruter-ruter profil eshte nje mola me dimensione te vogla, perdoret per punime specifike te formave-profileve, levigime dhe lucidime te materialeve prej guri naturor dhe artificial. Montohet ne makinat cn dhe makinat qendra pune po te automatizuara. E diamantuar me elektrodepozim dhe sinterizim(me sektor(dhemb))

MAKINERI QE PERDORIN MOLA RUTER

Cdo lloj makine CNC (kontroll numerik)

PUNA QE KRYEN MOLA RUTER

Profile, forma

MATERIALI QE PUNOHET ME RUTER

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc