Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

PUNTO FREZ DIAMANTI PER PREJE INKREMENTUESE

 

PUNTO FREZ  PER PRERJE INKREMENTUESE

Punto frez inkrementuese -punta ose freza inkrementuese montohet ne makina semi automatike ose automatike CN dhe perdoret per prerje me disa  kalime te vogla edhe per flete-pllaka te trasha te materialit qe pritet:gur, mermer, granit,kuarc. Me kte punto prerja del perfekte edhe per pllaka te trasha mbi 80 mm. Gjitashtu perdoret edhe per te ber forma

MAKINERI QE PERDORIN FREZ

Cdo lloj makine CNC (kontroll numerik)

PUNA QE KRYEN KJO FREZ

PREJE ME INKREMENT

MATERIALI QE PUNOHET ME FREZ

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc