Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

RESINA EPOSSIDICA | RESIN EPOXY

REZINIM

BLLOQESH

RESINIM

LASTRASH

REZINIM BLLOQESH ME SISTEM

VAKUMI 

REZIN PER

LINJA AUTOMATIKE

Ofrojm laboratoreve rezina per materiale te ndryshem si mermer, granit dhe aglomerate kuarci sipas tipollogjis se materialit, punimit qe deshirohet te kryhet, dhe sipas temperaturave ambientale apo te furrit thares.
  • Rezin per blloqe
  • Rezin per lastra
  • Rezin per punime manuale
  • Rezin per punime automatike
  • Rezin me  ngjyra
  • Rezin trasparente
  • Rezin per temperatura te ndryshme

RESINA EPOSSIDICA | REZIN EPOXY

Rezin eposidike | resina epossidica (epoxy rezin) per rinforcim dhe rekuperim per blloqe dhe lastra mermeri , graniti, kuarci. Rezinim blloqesh, rezinim lastrash.

PERDORIMI

Rezinim me makineri automatike te blloqeve dhe lastrave

Rezinim manual te blloqeve dhe te lastrave

MATERIALI QE PUNOHET

Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarc

PUNA QE KRYEN

Ngjitje, rezinim,