Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

TEL I DIAMANTUAR PER INDUSTRIN E NDERTIMIT

TEL I DIAMANTUAR PER INDUSTRIN E NDERTIMIT

TEL I DIAMANTUAR (tel diamanti)PER INDUSTRIN E NDERTIMIT

Tel-filo i diamantuar-diamanti per kategorin e ndertimit perdoret prerjen e betonit,prerje armature,prerje muresh dhe per demolim te kontrolluar. Perprerje te cdo lloj materiali si : gur, beton asfalt,armatura te ndryshme, blloqe , tulla, mure, etj.

MAKINERI QE PERDORIN TEL DIAMANTI

Makineri e levizshme manuale

INFO TEL DIAMANTI PER NDERTIM
Per prerjen e betonit dhe materialeve te tjera teknikat qe lejojne saktesi dhe shpejtesi te ekzekutimit jane ne veçanti :prerje me disk te diamantuar ose me tel te diamantuar. Duke perdorur keto teknika eshte e mundur praktikimi  i prerjeve te çdo trashesie ne materiale te tilla si:
 beton, gur, mermer, kuarc dhe asfalt, nga hapja e hapsires per shkall dhe  hapsir per instalimin e ashensoreve si dhe per dyer e dritare, deri ne ndarjen  e pjeseve te ndertesave  nga te cilat njera prej tyre eshte zakonisht per prishje apo per rinovim.Ne saje te prerjes me tel te diamantuar, ne varesi te nderhyrjes qe do te realizohet, eshte e mundur te veprohet ne mungese totale te vibracioneve dhe me emision te ulet te pluhurit (ashtu si dhe me disk te diamantuar, me nje garanci  shpejtesie dhe saktesie ne menyre te konsiderueshme me te larta se teknika tradicionale . Shkathtesi e ketyre teknologjive gjithashtu lejon nderhyrjen edhe ne ndertesat e betonit veçanerisht, ne strukturat mbeshtetese te ndertesave , apo edhe per te kryer pune te pjesshme rrenimit , per shembull kur eshte e nevojshme per te ndryshuar vetem nje pjese te nje ndertese pa kompromentuar stabilitetin e tij .
 

MATERIALI QE PUNOHET ME TEL DIAMANTI

Beton, Gure, Asfalt, Cemento, Tulla, Blloqe betoni, Tjegulla, Hekur, Pllaka etj

PUNA QE KRYEN KY TEL DIAMANTI

Prerje, Demolim