Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

TEL I DIAMANTUAR PER MULTIFILO

TEL I DIAMANTUAR PER MULTIFILO

TEL I DIAMANTUAR (tel diamanti)PER MULTIFILO

Tel-filo i diamantuar-diamanti mutifilo per makineri multifilo eshte studjuar per prerjen e pllakave dhe fleteve prej mermer,granit gur dhe kuarc. Siguron shpejtesi pune, precision dhe prerje uniforme.

MAKINERI QE PERDORIN TEL DIAMANTI

Makineri Multifilo

MATERIALI QE PUNOHET ME TEL DIAMATI

Mermer, Granit, Gur,Kuarcite

PUNA QE KRYEN KY TEL DIAMANTI

Prerje

INFO TEL DIAMANTI MULTIFILO
Futja e makinave multifilament-multifilo ne laboratoret Shqiptar ofron mundesine ALBDIAMANT per te tregtuar nje tel te diamantuar te ri i projektuar posaçerisht per keto lloj  makinerish , me cilesi te larte i cili eshte pershtatur ne menyre te perkryer me performancen e kerkuar nga ky aplikim