Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

TEL I DIAMANTUAR PROFILIZUES

TEL I DIAMANTUAR PROFILIZUES

TEL I DIAMANTUAR (tel diamanti)PROFILIZUES

Tel-filo i diamantuar-diamanti profilizues per prerje dhe krijime formash profile te ndryshme dhe te vecanta vecanta.Prerje granit,gur,kuarc, prerje konkave dhe konvekse .

MAKINERI QE PERDORIN TELDIAMANTI

Makineri Profilizuese (monofilo)

MATERIALI QE PUNOHET ME TEL DIAMANTI

Mermer, Granit, Gur,Kuarcite

PUNA QE KRYEN KY TEL DIAMANTI

Prerje, Prerje meForma

INFO TEL DIAMANTI PROFILIZUES
Zhvillimi i makinave te reja me kontroll numerik mundeson punen ne seri ne fushen e formave komplekse ne industrine e gurit . Perdorimi i telit te diamantuar per operacionet e profilizimit ben te mundur shfrytezimin optimal te materialeve te cilesise se larte.
Kosto e ulet ,saktesia e profilizimit dhe cilesia e siperfaqeve ben telat e diamantuar pa dyshim shume konkurrues . Teli i diamantuar qe perdoret per  makinerit profilse eshte i ngjashem me ate qe perdoret ne makina te palevizshme, vecse me diameter me te vogel.