Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

TEL I DIAMANTUAR STACIONAR

TEL I DIAMANTUAR STACIONAR

TEL I DIAMANTUAR (tel diamanti)STACIONAR

Tel-filo i diamantuar-diamanti stacionar përdoret për prerje dhe për skuadrim te blloqeve prej mermeri, graniti, guri, kuarci. teli i diamantuar stacionar eshte krijuar per te rivolucionuar punen e prerjes se materialeve qe vijn nga guroret dhe shkembijt. Perdoret per prerje dhe per skuadrimin e blloqeve

MAKINERI QE PERDORIN TEL DIAMANTI

Makineri Stacionare (statike)

INFO TEL DIAMANTI STACIONAR
Tel i diamantuar - tel diamanti   PER MAKINERI STACIONARE
Perdoret per skuadrim dhe prerje blloqesh. Shum laborator investojn ne kte teknollogji per disa motive:
  1. Teli stacionar i diamantuar lejon prerje me  lartesi te konsiderueshme me te larta se ato te disqeve te medhenj
  2. Prerja me tela te diamantuar eshte e holle dhe e sakte  ( devijim < 1 mm )
  3. Investimi ne nje makineri stacionare eshte relativjsh modest

MATERIALI QE PUNOHET ME TEL DIAMANTI

Mermer, Granit, Gur,Kuarcite

PUNA QE KRYEN KY TEL DIAMANTI

Prerje, Skuadrim